13 Junie 2018 ~ 0 Kommentaar

Wat is die waarde van skakeling?

Geskryf deur Sebastiaan Biehl

Skakeling is een van die belangrikste doelwitte van die Orania Beweging. Tong in die kies is Orania Beweging (onder andere) Orania se Departement van Buitelandse Sake en is ons skakeling ons diplomasie.

Die waarde van skakeling word dikwels onderskat en afgemaak. “Daar moet minder gepraat en meer gedoen word” hoor ʼn mens dikwels. Dit is selde gemik op die Orania Beweging, want ons het al oorgenoeg bewys dat ons juis doen en nie net praat nie. Die punt is egter dat skakeling deur baie mense as onnodige en weglaatbare “smokes and mirrors” gesien word. Die siening geld veral as dit kom by skakeling met persone en instansies wat nie deel is van die Afrikanergeledere nie, omdat ons geen gemeenskaplike belange en doelwitte het nie.Dan is daar nog ander wat dié skakeling nie net as onnodig sien nie, maar as gevaarlik, omdat ons iets sou weggee en ons ideaal sou kompromiteer. Die Piet Retief vergelyking is gewoonlik nie vêr weg nie.

So hoekom is daar dan skakeling, en in die groter konteks, diplomasie?

Die motivering vir diplomasie is eenvoudig: lande of groepe wat nie met mekaar praat nie, maar nogtans deur verskeie bande aan mekaar gebind is en uiteenlopende belange het, gaan maklik oor tot ʼn geveg. Daarom is diplomasie natuurlik veral belangrik met jou buurlande en in die streekskonteks. Vir Lesotho, om ʼn voorbeeld te noem, is goeie verhoudinge met Suid-Afrika van uiterste belang omdat dit sy enigste buurland is, en in ʼn mate ook met ander lede van die streeksorganisasies, terwyl daar min waarde in verhoudinge tussen Lesotho en byvoorbeeld Kambodia bestaan.

Vir Orania geld ook dat ons die omstandighede van Suid-Afrika moet verreken en dat die aanvaarding daarvan nie beteken dat ons noodwendig daarvan hou nie.

Orania streef na ʼn eie Afrikanergebied, maar is tans deel van Suid-Afrika, van die provinsie Noord-Kaap en grens aan twee munispaliteite wat deur die ANC beheer word en wie se etniese samestelling en sosio-ekonomiese omstandighede heel verskillend van ons sʼn is. Dit is dus onvermydelik om op al drie vlakke skakeling te doen. Daar is selfs nog die vlak van internasionale skakeling wat ook heelwat aandag kry en wat gewoonlik algemene goedkeuring wegdra. So belangrik soos wat bande met die buiteland en by name met Europa is, moet ons egter nie vergeet waar ons geleë is en wie ons onmiddelike bure is nie. Net soos Lesotho moet ons ook afweeg met wie, gegewe ons beperkte kapasiteit, skakeling van waarde is en met wie nie.

Onlangs was ʼn suksesvolle skakelgeleentheid met die Thabo Mbeki stigting, ʼn opvolgbesoek aan Thembelihle Munisipaliteit (Hopetown) is in beplanning vir hierdie maand en volgende maand is daar ʼn besoek van die Departement van Tradisionele Sake en later in die jaar word nog geleenthede met Suid-Afrikaanse rolspelers beplan. Skakeling met organsiasies en persone uit ons eie geledere gaan natuurlik deurentyd voort en onlangs was daar twee Europese skakelbesoeke. As jy egter net met diegene wat jou steun en wat soos jy is vergader, vergeet jy die groter perspektief.

Ons as Westerlinge soek gewoonlik tasbare uitkomste, soos ʼn handelsverdrag en iets wat in rand en sent gemeet kan word, of ʼn grondwetbepaling wat uitspel wat Orania alles mag doen. ʼn Mens moet egter ʼn ontmoeting reeds as sukses sien, en as ʼn basis waarop voortgebou kan word. Ons soek nie geld by die regering nie (want dit kom altyd met voorwaardes), ons soek erkenning. Om erkenning te kry moet jy jou saak stel, na jou gas luister, die gesprekke moet taktvol wees en sekere gebare en uitsprake kan meer beteken as ʼn prokureursdokument van honderd bladsye (veral in Afrika).

Die Orania Beweging kon al verskeie kere daarin slaag om die negatiewe algemene persepsie oor Orania (en daarmee saam oor die Afrikaner), wat veral deur die hoofstroommedia geskep is, te verander in ʼn positiewe beeld. Deurlopende skakeling bou verhoudings, en as ons eendag so ver kom om konkrete eise te onderhandel, help dit as mense met wie jou onderhandel jou reeds ken as ʼn eerlike en betroubare persoon en as jou eise vir hulle nie vreemd is nie. Vir nou gee goeie verhoudings ons die geleentheid om aan te gaan met wat ons doen, naamlik die bou van ons eie Afrikanertuiste op verskillende terreine.

Die rede dat die dikwels gevreesde skriksenario van ʼn grootskaalse aanval op Orania, wat ons getroumatiseerde volksgenote so dikwels opbring, nie plaasgevind het nie, het dalk meer te doen met langdurige skakeling as met goeie veiligheid (wat ons wel ook het).

Deel/Stuur

Lewer Kommentaar

*