11 Desember 2017 ~ 5 Kommentare

Vrae en antwoorde oor die e-Ora

Geskryf deur Piet Le Roux

Opsomming

Die​ ​eOra​ ​is​ ​‘n​ ​digitale​ ​weergawe​ ​van​ ​Orania​ ​se​ ​privaat​ ​betaalmiddel,​ ​die​ ​Ora.    Die​ ​eOra​ ​ondergaan​ ​tussen​ ​einde​ ​2017​ ​en​ ​begin​ ​2018​ ​‘n​ ​toetsfase,​ ​oftewel​ ​betafase,​ ​en​ ​is  daarom​ ​slegs​ ​vir​ ​‘n​ ​beperkte​ ​groep​ ​gebruikers​ ​beskikbaar.     Om​ ​deel​ ​te​ ​word​ ​van​ ​die​ ​toetsfase​,​ ​stuur​ ​‘n​ ​e-pos​ ​na​ ​die​ ​Orania​ ​Sakekamer​ ​se  genomineerde​ ​lid​ ​wat​ ​die​ ​lys​ ​van​ ​deelnemers​ ​hou,​ ​by​ ​kontreiwinkel@yahoo.com.    Hierdie​ ​dokument​ ​verskaf​ ​meer​ ​inligting​ ​oor​ ​die​ ​eOra.

Agtergrond

Die​ ​tradisionele​ ​Ora  Orania​ ​is​ ​bekend​ ​vir​ ​die​ ​gebruik​ ​van​ ​‘n​ ​betaalmiddel,​ ​oftewel​ ​eie​ ​“geldeenheid”,​ ​die​ ​Ora.​ ​Die  eenheid​ ​bestaan​ ​sedert​ ​2006,​ ​is​ ​een-tot-een​ ​gekoppel​ ​aan​ ​die​ ​Suid-Afrikaanse​ ​Rand​ ​en  word​ ​parallel​ ​daarmee​ ​in​ ​die​ ​dorp​ ​as​ ​betaalmiddel​ ​aanvaar.​ ​Die​ ​Ora​ ​word​ ​uitgereik​ ​deur​ ​die  plaaslike​ ​sakekamer,​ ​in​ ​samewerking​ ​met​ ​die​ ​plaaslike​ ​gemeenskapsbank,​ ​die​ ​OSK  Koöperatiewe​ ​Bank​ ​Beperk​ ​(OSK).    Alhoewel​ ​die​ ​betaalmiddel​ ​as​ ​‘n​ ​eie​ ​“geldeenheid”​ ​bekendstaan,​ ​is​ ​dit​ ​onderliggend​ ​eintlik​ ​‘n  koepon​ ​gekoppel​ ​aan​ ​die​ ​Rand.​ ​Ora​ ​word​ ​bekom​ ​en​ ​teruggeruil​ ​by​ ​die​ ​bank​ ​teen​ ​‘n  een-tot-eenverhouding​ ​met​ ​die​ ​Rand​ ​en​ ​elke​ ​koepon​ ​dra​ ​‘n​ ​vervaldatum.​ ​Aan​ ​die​ ​een​ ​kant  van​ ​note​ ​verskyn​ ​die​ ​bedrag​ ​daarvan​ ​en​ ​aan​ ​die​ ​ander​ ​kant​ ​‘n​ ​advertensie​ ​van​ ​‘n​ ​plaaslike  onderneming.​ ​​ ​Alhoewel​ ​die​ ​Ora​ ​dus​ ​eerder​ ​‘n​ ​koepon​ ​as​ ​‘n​ ​selfstandige​ ​geldeenheid​ ​is,​ ​hou  dit​ ​groot​ ​voordele​ ​vir​ ​gebruikers​ ​en​ ​die​ ​plaaslike​ ​ekonomie​ ​in.

Voordele​ ​van​ ​die​ ​tradisionele​ ​Ora:

 1. Beter​ ​kontantbeskikbaarheid​ ​​te​ ​midde​ ​van​ ​​ ​beperkte​ ​handelsbankdienste.
 2. Groter​ ​veiligheid​​ ​met​ ​​ ​kontantreserwes,​ ​aangesien​ ​Ora​ ​‘n​ ​kleiner​ ​diefstalrisiko  inhou.
 3. Bemarking​​ ​vir​ ​lede​ ​van​ ​die​ ​sakekamer​ ​wat​ ​aan​ ​die​ ​een​ ​kant​ ​van​ ​koeponne  adverteer.
 4. Afslag​ ​vir​ ​Ora-gebruikers​ ​op​ ​aankope​,​ ​ooreenkomstig​ ​wat​ ​ondernemings​ ​bereid​ ​is  om​ ​aan​ ​te​ ​bied​ ​as​ ​aansporing​ ​om​ ​eerder​ ​Ora​ ​as​ ​Rand​ ​(en​ ​die​ ​groter  kontanthanteringskoste​ ​wat​ ​laasgenoemde​ ​meebring)​ ​te​ ​hanteer.
 5. Opbrengs​ ​op​ ​die​ ​trustrekening​​ ​(​ ​die​ ​Rande​ ​waarmee​ ​Ora​ ​by​ ​die​ ​bank​ ​gekoop​ ​is  verdien​ ​rente)​ ​word​ ​vir​ ​gemeenskapsdoeleindes​ ​aangewend.
 6. Muntingswins​ ​(seigneuriage)​,​ ​oftewel​ ​opbrengs​ ​vir​ ​die​ ​sakekamer​ ​as​ ​uitreiker,  wanneer​ ​koeponne​ ​by​ ​verstryking​ ​van​ ​‘n​ ​hul​ ​vervaldatum​ ​en​ ​die​ ​nodige  grasieperiode​ ​nie​ ​teruggeruil​ ​is​ ​nie,​ ​byvoorbeeld​ ​wanneer​ ​Ora’s​ ​verlore​ ​geraak​ ​of​ ​as  toeristeaandenkings​ ​gehou​ ​is.
 7. Plaaslike​ ​ekonomiese​ ​bevordering​,​ ​danksy​ ​‘n​ ​kombinasie​ ​van​ ​bogenoemde  voordele​ ​en​ ​ander​ ​aspekte​ ​verwant​ ​aan​ ​die​ ​omloop​ ​van​ ​‘n​ ​koepon​ ​binne​ ​‘n​ ​plaaslike  ekonomiese​ ​gemeenskap.
  Die​ ​eOra  Die​ ​eOra​ ​is​ ​‘n​ ​digitale​ ​weergawe​ ​van​ ​die​ ​Ora.​ ​Dit​ ​vervang​ ​nie​ ​die​ ​fisiese​ ​Ora​ ​nie,​ ​maar  bestaan​ ​daarnaas.​ ​Gebruikers​ ​kan​ ​self​ ​kies​ ​in​ ​watter​ ​kombinasie​ ​hulle​ ​van​ ​Ora​ ​of​ ​eOra  gebruik​ ​wil​ ​maak.    Die​ ​primêre​ ​wyse​ ​waarop​ ​gebruikers​ ​met​ ​‘n​ ​hul​ ​eOra​ ​werk​ ​is​ ​via​ ​‘n​ ​toep,​ ​of​ ​app,​ ​wat​ ​hulle​ ​op  hul​ ​selfone​ ​installeer.​ ​Die​ ​toepassing​ ​gee​ ​aan​ ​‘n​ ​gebruiker​ ​toegang​ ​tot​ ​‘n​ ​digitale​ ​beursie,  waarbinne​ ​sy​ ​eOra​ ​gehou​ ​word​ ​en​ ​waarmee​ ​hy​ ​eOra​ ​kan​ ​oordra​ ​of​ ​waarin​ ​hy​ ​eOra​ ​kan  ontvang.

Voordele​ ​van​ ​die​ ​eOra 

Die​ ​eOra​ ​hou​ ​al​ ​die​ ​voordele​ ​van​ ​die​ ​fisiese​ ​Ora,​ ​sowel​ ​as​ ​bykomende​ ​voordele,​ ​in:

 1. Elektroniese​ ​transaksies​:​ ​Elektroniese​ ​en​ ​geoutomatiseerde​ ​transaksies​ ​word  moontlik
 2. Laer​ ​transaksiekoste​:​ ​Transaksiekoste​ ​op​ ​betalings​ ​met​ ​eOra​ ​is​ ​drasties​ ​minder​ ​as  transaksiekoste​ ​op​ ​betalings​ ​met​ ​kredietkaarte​ ​of​ ​kredietkaartgekoppelde​ ​apps.​ ​In  die​ ​toetsfase​ ​is​ ​transaksiekoste​ ​op​ ​die​ ​eOra​ ​0,5%,​ ​betaalbaar​ ​deur​ ​‘n​ ​ontvanger,​ ​wat  uitstekend​ ​vergelyk​ ​met​ ​die​ ​+-3%​ ​wat​ ​dikwels​ ​by​ ​tradisionele​ ​kaarttransaksies  verhaal​ ​word.
 3. Beter​ ​kontantbeheer​:​ ​Kontanthantering​ ​en​ ​kontantbeskikbaarheid​ ​word  vergemaklik​ ​en​ ​verbeter.
 4. Groter​ ​koopkrag​ ​en​ ​“BBP”​ ​vir​ ​die​ ​dorp​:​ ​Vir​ ​elke​ ​persentasiepuntverlaging​ ​van  transaksiekoste​ ​neem​ ​die​ ​koopkrag​ ​van​ ​geld​ ​by​ ​daardie​ ​transaksies​ ​in​ ​die​ ​dorp  dienooreenkomstig​ ​toe,​ ​met​ ​‘n​ ​vergelykbare​ ​toename​ ​in​ ​“BBP”​ ​vir​ ​die​ ​dorp.
 5. Groter​ ​koeponomloop​ ​en​ ​trustrekeningopbrengs​:​ ​Hoe​ ​meer​ ​toeganklik​ ​Ora​ ​en  eOra​ ​word,​ ​hou​ ​groter​ ​word​ ​die​ ​balanse​ ​op​ ​onderliggende​ ​trustrekeninge​ ​en​ ​hoe  meer​ ​kan​ ​die​ ​opbrengste​ ​daarop​ ​deur​ ​die​ ​OSK​ ​en​ ​die​ ​Sakekamer​ ​in​ ​die​ ​dorp  teruggeploeg​ ​word.

  Vrae​ ​en​ ​antwoorde

 

 1. Is​ ​die​ ​eOra​ ​‘n​ ​nuwe​ ​geldeenheid? Nee,​ ​die​ ​eOra​ ​is​ ​‘n​ ​koepon.​ ​Dit​ ​is​ ​gekoppel​ ​aan​ ​die​ ​Rand,​ ​sal​ ​beskik​ ​oor​ ​‘n  vervaldatum​ ​en​ ​is​ ​slegs​ ​bruikbaar​ ​by​ ​uitgesoekte​ ​handelaars​ ​en​ ​gebruikers  wat​ ​toegang​ ​tot​ ​die​ ​eOra-toepassing​ ​het​ ​en​ ​bereid​ ​is​ ​om​ ​die​ ​eOra​ ​te​ ​aanvaar.
 2. Is​ ​die​ ​eOra​ ​‘n​ ​belegging? Nee,​ ​die​ ​eOra​ ​is​ ​‘n​ ​transaksionele​ ​koepon.​ ​Dit​ ​bly​ ​gekoppel​ ​aan​ ​die​ ​Rand​ ​en  kan​ ​weer​ ​vir​ ​Rand​ ​omgeruil​ ​word,​ ​mits​ ​die​ ​koepon​ ​se​ ​verstrykingsdatum​ ​nie  bereik​ ​nie.
 3. Is​ ​die​ ​eOra​ ​soos​ ​Bitcoin? Nee,​ ​die​ ​eOra​ ​is​ ​nie​ ​‘n​ ​losstaande​ ​“geldeenheid”​ ​soos​ ​Bitcoin​ ​nie.​ ​Dit​ ​is​ ​bloot​ ​‘n  digitale​ ​weergawe​ ​van​ ​die​ ​fisiese​ ​Ora​ ​en​ ​is​ ​as​ ​‘n​ ​koepon​ ​aan​ ​die​ ​Rand  gekoppel.​ ​Die​ ​eOra​ ​is​ ​in​ ​hierdie​ ​sin​ ​meer​ ​soos​ ​eBucks​ ​of​ ​soos​ ​die​ ​elektroniese  geskenkbewyse​ ​wat​ ​‘n​ ​mens​ ​by​ ​sekere​ ​winkels​ ​kan​ ​koop.​ ​Die​ ​eOra​ ​gebruik  wel,​ ​soos​ ​Bitcoin,​ ​kettinglêertegnologie,​ ​maar​ ​pas​ ​dit​ ​op​ ​‘n​ ​ander​ ​manier​ ​toe.
 4. Kan​ ​ek​ ​ook​ ​eOra​ ​gebruik? a. Toetsfase:​ ​Tydens​ ​die​ ​toetsfase​ ​mag​ ​net​ ​goedgekeurde​ ​gebruikers​ ​van​ ​die  Orania​ ​Sakekamer​ ​die​ ​toep​ ​installeer​ ​en​ ​die​ ​eOra​ ​gebruik.​ ​Indien​ ​jy​ ​nie​ ​deel​ ​is  van​ ​die​ ​toetsgroep​ ​nie,​ ​sal​ ​jy​ ​aanvanklik​ ​nie​ ​die​ ​toep​ ​en​ ​eOra​ ​kan​ ​gebruik​ ​nie.  b. Na​ ​die​ ​toetsfase:​ ​Na​ ​die​ ​toetsfase​ ​sal​ ​die​ ​toep​ ​stelselmatig​ ​vir​ ​meer​ ​en​ ​meer  gebruikers​ ​beskikbaar​ ​gemaak​ ​word.
 5. Hoe​ ​bekom​ ​ek​ ​eOra? Installeer​ ​die​ ​toep​ ​indien​ ​dit​ ​vir​ ​jou​ ​beskikbaar​ ​gestel​ ​is.                                                              b. By​ ​die​ ​OSK:​ ​doen​ ​‘n​ ​betaling​ ​van​ ​Rande​ ​of​ ​Ora​ ​aan​ ​die​ ​OSK​ ​en​ ​voorsien​ ​die  bank​ ​van​ ​jou​ ​toep-rekeningnommer​ ​(in​ ​die​ ​vorm​ ​van​ ​‘n​ ​QR-kode).​ ​Die​ ​bank  skandeer​ ​jou​ ​QR-kode​ ​en​ ​dra​ ​die​ ​eOra​ ​na​ ​jou​ ​toep​ ​oor. c. By​ ​iemand​ ​anders​ ​met​ ​‘n​ ​toep:​ ​vind​ ​iemand​ ​wat​ ​eOra​ ​beskikbaar​ ​het​ ​en​ ​bereid  is​ ​om​ ​dit​ ​na​ ​jou​ ​oor​ ​te​ ​dra.​ ​Dit​ ​sou​ ​kon​ ​wees​ ​in​ ​ruil​ ​vir​ ​rande,​ ​fisiese​ ​Ora,  goedere,​ ​dienste​ ​of​ ​as​ ​‘n​ ​geskenk​ ​-​ ​dit​ ​hang​ ​van​ ​julle​ ​self​ ​af.
 6. Hoe​ ​kry​ ​ek​ ​Rande​ ​terug? Soos​ ​met​ ​die​ ​fisiese​ ​Ora,​ ​by​ ​die​ ​OSK:​ ​Die​ ​OSK​ ​is​ ​die​ ​enigste​ ​uitreiker​ ​van​ ​eOra  en​ ​ook​ ​die​ ​enigste​ ​omskakelaar​ ​van​ ​teruggeruilde​ ​eOra​ ​vir​ ​Rande​ ​wat​ ​op​ ​die  trustrekening​ ​gehou​ ​word.
  b. Soos​ ​met​ ​die​ ​fisiese​ ​Ora,​ ​by​ ​ander​ ​gebruikers:​ ​As​ ​ander​ ​mense​ ​bereid​ ​is​ ​om  jou​ ​eOra​ ​te​ ​aanvaar​ ​in​ ​ruil​ ​vir​ ​Rand.
 7. Kan​ ​ek​ ​eOra​ ​gebruik​ ​sonder​ ​‘n​ ​selfoon? Ja,​ ​jy​ ​kan​ ​ook​ ​via​ ​‘n​ ​gewone​ ​webblaaier​ ​toegang​ ​tot​ ​jou​ ​beursie​ ​kry.
 8. Wie​ ​reik​ ​die​ ​eOra​ ​uit? Slegs​ ​die​ ​OSK​ ​kan​ ​eOra​ ​uitreik.​ ​‘n​ ​Gelykstaande​ ​aantal​ ​eOra​ ​word​ ​geskep​ ​en  uitbetaal​ ​by​ ​ontvangs​ ​van​ ​‘n​ ​bedrag​ ​in​ ​Rand;​ ​en​ ​‘n​ ​gelykstaande​ ​aantal​ ​eOra  word​ ​vernietig​ ​by​ ​ontvangs​ ​van​ ​eOra​ ​en​ ​uitbetaling​ ​van​ ​Rand.
 9. Bestaan​ ​elke​ ​fisiese​ ​Ora​ ​nou​ ​ook​ ​digitaal?  Nee,​ ​‘n​ ​Ora​ ​bestaan​ ​nie​ ​digitaal​ ​en​ ​fisies​ ​nie.​ ​Vir​ ​elke​ ​fisiese​ ​Ora​ ​hou​ ​die​ ​OSK​ ​‘n  Rand​ ​in​ ​trust;​ ​en​ ​vir​ ​elke​ ​digitale​ ​Ora​ ​hou​ ​die​ ​OSK​ ​ook​ ​‘n​ ​Rand​ ​in​ ​trust.
 10. Is​ ​dit​ ​dan​ ​nie​ ​geldskepping​ ​nie? Nee,​ ​geld​ ​word​ ​nie​ ​geskep​ ​nie.​ ​Slegs​ ​‘n​ ​fisiese​ ​of​ ​digitale​ ​koepon​ ​word​ ​geskep  -​ ​een​ ​wat​ ​vir​ ​‘n​ ​bepaalde​ ​tydperk​ ​omruilbaar​ ​vir​ ​Rand​ ​is​ ​en​ ​wat​ ​sekere  voordele​ ​vir​ ​gebruikers​ ​inhou,​ ​maar​ ​wat​ ​nie​ ​‘n​ ​nuwe​ ​geldeenheid​ ​is​ ​nie.​ ​Elke  fisiese​ ​en​ ​elke​ ​digitale​ ​Ora​ ​word​ ​ondersteun​ ​deur​ ​‘n​ ​gelykstaande​ ​deposito​ ​in  Rand​ ​wat​ ​by​ ​die​ ​OSK​ ​in​ ​trust​ ​gehou​ ​word.
 11. Watter​ ​tegnologie​ ​word​ ​vir​ ​die​ ​eOra​ ​gebruik? Die​ ​eOra​ ​is​ ​‘n​ ​”ERC20-token”​ ​opgestel​ ​op​ ​‘n​ ​bedryfsgedrewe,​ ​oftewel​ ​private  Ethereum-kettinglêer.​ ​Dit​ ​bestaan​ ​nie​ ​op​ ​die​ ​openbare​ ​Ethereum-kettinglêer  nie.
 12. Hoe​ ​veilig​ ​is​ ​die​ ​eOra​ ​tegnologies? Die​ ​eOra​ ​word​ ​ondersteun​ ​deur​ ​verskeie​ ​bedieners​ ​wat​ ​op​ ​verskillende  plekke​ ​ter​ ​wêreld​ ​gelyktydig​ ​transaksies​ ​nagaan,​ ​versprei​ ​en​ ​rugsteun.​ ​Dit​ ​is  vir​ ​alle​ ​praktiese​ ​doeleindes​ ​so​ ​veilig​ ​of​ ​veiliger​ ​as​ ​enige​ ​algemeen-gebruikte  elektroniese​ ​finansiële​ ​dienste,​ ​maar​ ​is​ ​nietemin​ ​gebou​ ​op​ ​nuwe​ ​tegnologie  en​ ​word​ ​daarom​ ​slegs​ ​stelselmatig​ ​en​ ​na​ ​suksesvolle​ ​toetsing​ ​uitgebrei.
 13. Wat​ ​gebeur​ ​na​ ​die​ ​betafase? Die​ ​projek​ ​kan​ ​voortgaan​ ​en​ ​uitgebrei​ ​word,​ ​of​ ​die​ ​projek​ ​kan​ ​gestaak​ ​word  en​ ​houers​ ​van​ ​eOra​ ​kan​ ​hul​ ​eOra​ ​kom​ ​terugruil​ ​vir​ ​die​ ​Rande​ ​waarmee​ ​dit  gekoop​ ​is.
 14. Hoe​ ​kan​ ​ek​ ​deel​ ​word​ ​van​ ​die​ ​toetsprojek? Stuur​ ​‘n​ ​e-pos​ ​na​ ​kontreiwinkel@yahoo.com.

 

Deel/Stuur

5 Reaksies op “Vrae en antwoorde oor die e-Ora”

 1. Appie Pienaar 11 Desember 2017 at 14:10 Permalink

  Dit sal interessant wees om in ‘n aparte artikel te verneem wat presies die verskil tussen ‘n koepon-stelsel (hetsy fisies of elektronies) en ‘n selfstandige geldeenheid is, en ook wat die Suid-Afrikaanse reg daaromtrent sê. (Ons wil seker nie graag ons stadsvaders in die tronk sien nie!)

 2. Gert Janse van Rensburg 11 Desember 2017 at 15:03 Permalink

  Sal interessant wees te weet: 1. hoeveel tradisionele Ora tans in omloop is?En 2. Hoeveel OSK, en dus Oranie, sedert 2006 of sê maar die afgelope jaar daaruit verdien het?

 3. Jong man 26 Desember 2017 at 20:15 Permalink

  Hokom stel hulle nie net cryptocurrencies in Orania nie?
  https://electroneum.com/2017/10/28/electroneum-announce-adoption-of-monero-codebase/

  • Sebastiaan 28 Desember 2017 at 10:28 Permalink

   Want dit is tans veral ‘n spekulasieobjek sonder substansie, en die doel van die Ora is om ‘n plaaslike ruilmiddel te wees. Maar dalk kan Piet Le Roux vir jou beter antwoord.

 4. Willem Fourie 7 Januarie 2018 at 15:39 Permalink

  Geagte leser,
  Baie dankie vir hierdie uitstekende vordering

  Daar is nie dalk planne vir ‘n ruilmark waar ons bitcoins kan verhandel nie?

  Voorspoed vir die nuwe jaar


Lewer Kommentaar

*