Welkom!

Orania Blog Die blog is ‘n plek waar ons artikels plaas wat met Orania en die gedagte van selfbeskikking verband hou. Die skrywers bestaan uit `n breë spektrum wat binne en buite Orania woonagtig is. Dit is ook ‘n kuierplek waar ons lekker saam kan gesels oor dit waarmee Orania besig is. Neem gerus deel deur kommentaar op plasings te lewer. Skrywers se menings weerspieël nie noodwendig die van Orania nie.

23 Julie 2012 ~ 57 Kommentare

Ontwikkeling: Beproefde metodes vir radikale resultate

Geskryf deur Ebert Terblanche

Hedgehog Brighton

Orania benodig ‘n verdere 2,500 wooneenhede wat van nuuts af gebou moet word om Hopetown (sy buurdorp) te kan ewenaar wat getal inwoners betref. Dit is die vereiste om die dominante politieke rolspeler op plaaslike vlak in sy streek te word. Indien hierdie ontwikkeling slegs deur eksterne belegging gefinansier moet word, kan dit ‘n baie […]

09 Julie 2012 ~ 12 Kommentare

Orania is vryheid

Geskryf deur Carel Boshoff

“Wat’s in ‘n naam?” is taalkundig gesproke ‘n kostelik dubbelsinnige frase. Enersyds is dit ‘n ooglopende anglisisme, te meer omdat dit William Shakespeare se insig oproep dat ‘n roos ewe lekker sal ruik, wat jy dit ookal noem. Andersyds is dit ‘n onteenseglike aanduiding dat Engels ‘n Germaanse taal is – náby familie van Afrikaans. […]

09 Julie 2012 ~ 20 Kommentare

Paleo-konserwatiewe denke vir Afrikaners nodig

Geskryf deur Jaco Kleynhans

In ‘n onlangse artikel in The American Conservative skryf Rod Dreher van ‘n vriend van hom wat ‘n uitstekende werksaanbod in ‘n ander land van die hand gewys het. “He said that the things he learned from being here, and part of this community, were experiences only open to those who cultivated stable lives in […]

25 Junie 2012 ~ 13 Kommentare

Toepaslike denkrigtings in die ekonomie

Geskryf deur Sebastiaan Biehl

Verlede Saterdag (16 Junie 2012) het EPOG, die Eenheid vir Ekonomie, Politiek, Omgewing en Geskiedenis, ‘n konferensie op Orania gehou oor toepaslike denkrigtings in die ekonomie en die relevansie vir Orania en ander plaaslike gemeenskappe. Vier denkrigtings is bekend gestel, wat almal in ‘n mindere of meerdere mate alternatiewe sienings tot die klassieke teenstelling van […]

25 Junie 2012 ~ 17 Kommentare

Die diplomasie van Orania

Geskryf deur Sebastiaan Biehl

Orania is wel nie ‘n staat nie, maar ook meer as maar net nog ‘n dorp. Dit is ‘n groeipunt vir ‘n toekomstige Afrikanervolkstaat en die sentrum van die Afrikaner se praktiese vryheidstrewe. Ons strewe geskied uit die aard van die saak nie in isolasie nie. In tye waar elke vierkantemeter aan die gesag van […]

Sleutelwoorde: , ,

19 Junie 2012 ~ 3 Kommentare

Die Euro-Titanic

Geskryf deur Sebastiaan Biehl

Ons as klein volk van Europese afkoms het gewoond geraak om na Europa op te kyk as vasteland waar alles werk en permanente voorspoed heers. Vir baie jare was dit die geval, omdat Europa ‘n paar faktore gehad het wat voorspoed moontlik gemaak het: demokratiese, polities stabiele regerings, min of meer goeie werksetiek en hoë […]

05 Junie 2012 ~ 28 Kommentare

Om hande in onskuld te was

Geskryf deur Ebert Terblanche

Op 31 Mei vanjaar was dit die 110-jaar herdenking van die ondertekening van die Vrede van Vereeniging. In lande regoor die wêreld word die oorlog en die herhinneringe aan diegene wat tydens die oorlog gesneuwel het, tans gedenk. Daar is min dinge wat my so mistroostig stem as om te dink oor die lewens wat […]

30 Mei 2012 ~ 2 Kommentare

Dís selfbeskikking

Geskryf deur Jaco Kleynhans

Brief in Volksblad op 30 Mei 2012. Johann Maarman in Brandpunt (Volksblad, 29 Mei 2012) verwys na outonomie en selfbeskikking as oorskietkos uit die ou Suid-Afrika. Dit is uit so ’n opmerking duidelik dat hy die internasionaal aanvaarde beginsel van selfbeskikking en hoe dit vandag toenemend ’n rol speel in die verhouding tussen volkere en […]

14 Mei 2012 ~ 16 Kommentare

Afrikanerskap so uitgedien soos ‘n rooksein?

Geskryf deur Ebert Terblanche

Piet Croucamp skryf onlangs in Rapport dat Afrikanerskap so uitgedien soos ‘n rooksein geword het. Hy meen “Afrikaners is byna per definisie – of op enkele uitsonderings na – onverdraagsaam en waarskynlik ook rassiste.” Ek wonder of die ironie van bogenoemde, dat sy persoonlike onverdraagsaamheid hom aan sy eie definisie van ‘n Afrikaner laat voldoen, […]

25 April 2012 ~ 11 Kommentare

Die mite van diversiteit

Geskryf deur Sebastiaan Biehl

Een van die mantras van ons tyd is “diversiteit”, of anders gestel, die dwang om homogene volke en groepe en streke met die maksimum van staatlike inmenging so te vermeng dat daar nie meer afgrensbare groepe en volke oorbly nie. Etniese homogeniteit as sulks word as iets beskou wat diep verwerplik en gevaarlik is en […]