Welkom!

Orania Blog Die blog is ‘n plek waar ons artikels plaas wat met Orania en die gedagte van selfbeskikking verband hou. Die skrywers bestaan uit `n breë spektrum wat binne en buite Orania woonagtig is. Dit is ook ‘n kuierplek waar ons lekker saam kan gesels oor dit waarmee Orania besig is. Neem gerus deel deur kommentaar op plasings te lewer. Skrywers se menings weerspieël nie noodwendig die van Orania nie.

28 Januarie 2013 ~ 1 Kommentaar

Die tweede rewolusie en Orania

Geskryf deur Carel Boshoff

“Marikana” en “De Doorns” is name wat die afgelope tyd deur Suid-Afrika en die wêreld ge-eggo het. Sommige het dit as ’n tweede rewolusie beskryf, ander as die voltooiing van die eerste. Nogal ’n interessante vraag watter een van die twee dit is, want hoewel dit in die verlengde van die ANC se oorname en […]

18 Januarie 2013 ~ 24 Kommentare

Word jy gekoester of bloot verdra?

Geskryf deur Ebert Terblanche

Golda Meir, voormalige Eersteminister van Israel, skryf in haar outobiografie (“My Life”) dat die beweging vir ‘n Joodse staat gedryf is deur die besef dat hulle verdra word in die state waar hulle hulself as minderhede bevind het, maar nie gekoester is nie. So is daar, terwyl sy as kind in Tsaristiese Rusland grootgeword het, […]

28 Desember 2012 ~ 10 Kommentare

Die morele reg om te regeer

Geskryf deur Ebert Terblanche

Vir lank was Golda Meir se outobiografie “My Lewe” op my lys van boeke om te lees. Hierdie vakansie was ek gelukkig genoeg om ‘n kopie by familie raak te loop en vind ek die boek besonderse boeiende leesstof. Vir die oningeligtes, Golda Meir was die eerste vroulike Eerste minister van Israel. Sy is in […]

Sleutelwoorde: , ,

18 Desember 2012 ~ 8 Kommentare

Anderkant gelykheid: die ooreenkoms tussen Orania en Mnyameni

Geskryf deur Carel Boshoff

Mnyameni3-691-200×300

Die pasgetekende ooreenkoms tussen Orania en Mnyameni was kennelik vir baie mense ’n verrassing. Baie Suid-Afrikaners vind dit steeds vreemd dat twee tradisievaste en konserwatiewe gemeenskappe by mekaar aansluiting vind, vreemd net omdat die een swart en die ander wit is. Ironies genoeg is dit meestal moderne liberale wat normaalweg gereed is om die agterosse […]

29 Oktober 2012 ~ 12 Kommentare

Die soeke na gemeenskap

Geskryf deur Jaco Kleynhans

One of the losses that modern society feels most keenly is the loss of a sense of community. We tend to imagine that there once existed a degree of neighborliness that has been replaced by ruthless anonymity, by the pursuit of contact with one another primarily for individualistic ends: for financial gain, social advancement, or […]

26 Oktober 2012 ~ 7 Kommentare

Die reg op keuse

Geskryf deur Ebert Terblanche

Selfbeskikking – die reg om inspraak te hê in die besluite wat jou raak – spruit voort uit die beginsels van die klassieke liberalisme. Dit is egter nie die enigste reg wat daaruit gebore is nie. ‘n Ander, meer kontroversiële reg – wat beskryf word as die reg van ‘n vrou om oor haar eie […]

05 Oktober 2012 ~ 6 Kommentare

Lokalisme nou nodiger as ooit vantevore

Geskryf deur Sebastiaan Biehl

In te veel gevalle word lokalisme gepredik omdat dit goed klink, maar globalisme geleef omdat dit op die korttermyn geriefliker en makliker is en ook aan mense se behoefte van “eerste wêreld standaarde” voldoen. Die belofte van globalisering is dat jy enige produk ter eniger tyd op enige plek kan kry en dit is opvallend […]

02 Oktober 2012 ~ 3 Kommentare

Brief in Volksblad: Nuwe Afrikaner-orde

Geskryf deur Jaco Kleynhans

G.P.D. Terblanche van Bloemfontein skryf heel tereg in Volksblad (27/09) dat Afrikaner-geesdrif kwyn en dat die oplossing in die ondersteuning van Afrikanerorganisasies lê. Sedert die politieke verandering in 1994 het die behoud en beskerming van Afrikanerskap van ’n openbare na ’n private poging oorgeslaan. Talle organisasies kon sonder regeringsteun hul aktiwiteite volhou nie. Ander kon […]

01 Oktober 2012 ~ 31 Kommentare

10 stellings oor ons strewe

Geskryf deur Sebastiaan Biehl

Die volgende artikel verskyn in die nuutste uitgawe van Voorgrond: 1.    Vryheidstrewe sonder konflik Vir die Orania Beweging is vryheid vir die Afrikaner in ‘n eie grondgebied die uiteindelike doel.  Vir ons is vryheid primêr om oor onsself te regeer, onsself ekonomies te handhaaf en om ‘n gebied volgens ons oortuigings, geloof, taal en politieke […]

05 September 2012 ~ 54 Kommentare

Geleenthede sonder diskriminasie

Geskryf deur Ebert Terblanche

Dit is soms moeilik om voorspraak te maak vir Afrikanerselfbeskikking in ’n eie grondgebied. Veral wanneer die koester van die eie afgemaak word as ’n teruggryp na die verlede – hoewel hierdie kritiek blykbaar net op Afrikaners van toepassing is. Ons sien dit baie duidelik in prof. Jonathan Jansen se oortuiging dat “Nederduits Gereformeerde” Afrikaners slegs […]