Welkom!

Orania Blog Die blog is ‘n plek waar ons artikels plaas wat met Orania en die gedagte van selfbeskikking verband hou. Die skrywers bestaan uit `n breë spektrum wat binne en buite Orania woonagtig is. Dit is ook ‘n kuierplek waar ons lekker saam kan gesels oor dit waarmee Orania besig is. Neem gerus deel deur kommentaar op plasings te lewer. Skrywers se menings weerspieël nie noodwendig die van Orania nie.

06 Junie 2018 ~ 2 Kommentare

Die Orania Beweging: ’n organisasie sui generis

Geskryf deur Carel Boshoff

Carel Boshoff iv

Iemand wie se werk dit is om sulke goed te doen, sit onlangs oorkant my en vra: “Maar watse ding ís die Orania Beweging nou eintlik?” ’n Bedrieglik eenvoudige vraag, want ek kon eers met my derde poging om te antwoord regtig koers kry – en toe word dit ’n lang storie, want ek moes […]

01 Junie 2018 ~ 4 Kommentare

Die kassandrakompleks en ‘n volk se oorlewing

Geskryf deur Pieter Krige

cassandra_by_ochunk-d8f4mr9

Kassandra, vanuit die Griekse mitologie, was ‘n jong vrou wat as gevolg van haar vervloeking deur Apollos tot waansin gedryf is. Die verhaal is kortliks soos volg: Apollos het toenadering by haar gesoek en in sy poging het hy aan haar die gawe van profesie gebied. Sy het dit ontvang, sy toenadering geweier, en in […]

30 Mei 2018 ~ 6 Kommentare

Die Bittereinders se boodskap vir vandag

Geskryf deur Sebastiaan Biehl

Vredesmonument-vereeniging

Op 31 Mei 1902 het met die Vrede van Vereniging die Tweede Vryheidsoorlog oftewel Anglo-Boereoorlog geëindig. Die dag staan ook bekend as Bittereinderdag en word in Orania jaarliks herdenk met ʼn besoek aan Oranjerivier Konsentrasiekamp en ʼn eerbetoon aan die vroue en kinders wat gesterf het in die oorlog. Die naam Bittereinderdag kom daarvan dat […]

29 Mei 2018 ~ 8 Kommentare

‘n Volk en sy grond

Geskryf deur Jaco Kleynhans

Jaco K

Op 19 Junie 2007 het ’n beraad in Orania plaasgevind met die tema: “Die grondvraag: langtermynkeuse vir die Afrikaner.” ’n Sinvolle publikasie onder redakteurskap van Prof. Carel Boshoff het kort na die beraad verskyn met ’n voorwoord en die teks van al sewe toesprake wat op dié dag gelewer is. Prof. Boshoff lei die publikasie […]

17 Mei 2018 ~ 12 Kommentare

Emigrasie na Duitsland

Geskryf deur Hennie Conradie

Duitsland

In 2009 is ek ‘n pos aangebied by ‘n Duitse maatskappy naby die Bodensee – op die grens van Switserland, Oostenryk en Duitsland. Ek het gereken dat indien ek SA sou verlaat – dan na die land van ons herkoms – en het die Conradie stamvader nie uit Hessen, Duitsland gekom nie? Vol hoop en […]

14 Mei 2018 ~ 9 Kommentare

Arbeid adel – die vrug van selfwerksaamheid

Geskryf deur Ester Le Roux

Olyfoes

“Arbeidsetiek is die DNA van Orania” hoor ek ons Dorpsbestuurder se stem by ‘n vergadering waar ons die praktyk van selfwerksaamheid in Orania bespreek. Ek kyk by die venster uit. Hier op Orania gaan die dae verby – een mooier en meer vol poësie as die ander! Beleë en gekoester lê die omgewing soos ‘n […]

24 April 2018 ~ 8 Kommentare

Inleiding tot die spesiale sitting van die Burgerraad. 21 April 2018.

Geskryf deur Carel Boshoff

Inleiding tot die spesiale sitting van die Burgerraad. 21 April 2018.

Geagte voorsitter en lede van die Burgerraad Ek wil my waardering vir lede van die Burgerraad se deelname aan hierdie Burgerraadsitting betoon by wyse van ’n kort en saaklike inleiding wat meer eerder as minder ruimte vir beredenering en debat skep. Daarom wil ek ’n kort perspektief op ons huidige situasie gee en dan ’n […]

16 April 2018 ~ 4 Kommentare

Concentrated Solar Power

Geskryf deur Nigel Naylor

Solar power 2

The South African government has now signed contracts for the next set of IPP’s (Independent Power Producers) for renewable energy. This is excellent news as it is another step in the right direction for getting off fossil fuels. The latest “package” consisted mainly of solar using photovoltaic, and wind turbines. But one of the more […]

11 April 2018 ~ 5 Kommentare

Die Orania Beweging word 30 jaar oud. 4 redes vir sukses

Geskryf deur Sebastiaan Biehl

OB

ʼn Werkbare plan vir die tyd na magsverlies Toe die Orania Beweging onder die naam Afrikaner-Vryheidstigting op 21 Maart 1988 deur prof. Carel Boshoff en ʼn klein groep medestryders in sy huis in Pretoria gestig is, is dit deur destydse waarnemers waarskynlik gesien as “net nog ʼn regse organisasie” in ʼn tyd waar die Broedertwis […]

26 Maart 2018 ~ 8 Kommentare

What is so magic about “localism”?

Geskryf deur Nigel Naylor

Localisme

“Magic” is defined as “the power of apparently influencing events by using mysterious or supernatural forces.” When you implement localism, things start to happen as if by magic. Lives change for the better. Communities start thriving. People have confidence in themselves and do not feel vulnerable. They feel empowered. People lose the feeling of helplessness […]