Welkom!

Orania Blog Die blog is ‘n plek waar ons artikels plaas wat met Orania en die gedagte van selfbeskikking verband hou. Die skrywers bestaan uit `n breë spektrum wat binne en buite Orania woonagtig is. Dit is ook ‘n kuierplek waar ons lekker saam kan gesels oor dit waarmee Orania besig is. Neem gerus deel deur kommentaar op plasings te lewer. Skrywers se menings weerspieël nie noodwendig die van Orania nie.

18 Junie 2018 ~ 2 Kommentare

Die ontknoping van ‘n komplekse knoop

Geskryf deur Pieter Krige

Gordian

Die kompleksiteit van die grondkwessie, as die kulminasie van die bykans vier eeue van buurmanskap van verskeie volkere aan die Suidpunt van ons geliefde kontinent Afrika, is vir alle praktiese doeleindes die onontknoopbare knoop. Hierdie knoop was deurlopend, onder veelvuldige benaminge dit wat, deur die geskiedenis van hierdie land die spreekwoordelike ossewa aan die Pretoriaanse […]

15 Junie 2018 ~ 1 Kommentaar

Die skulpe op die strand

Geskryf deur Sebastiaan Biehl

Kauri mossel

Verbeel jou jy stap op ʼn breë en lang sandstrand met miljarde sandkorreltjies en jy soek skulpe. So nou en dan, elke 5 of 10 treë, sien jy een en jy is verheug, jy kyk daarna en tel dit op, maar jy vat dit nie saam nie. Jy soek ʼn spesifieke en skaars skulp, die […]

13 Junie 2018 ~ 0 Kommentaar

Wat is die waarde van skakeling?

Geskryf deur Sebastiaan Biehl

diplomacy

Skakeling is een van die belangrikste doelwitte van die Orania Beweging. Tong in die kies is Orania Beweging (onder andere) Orania se Departement van Buitelandse Sake en is ons skakeling ons diplomasie. Die waarde van skakeling word dikwels onderskat en afgemaak. “Daar moet minder gepraat en meer gedoen word” hoor ʼn mens dikwels. Dit is […]

11 Junie 2018 ~ 1 Kommentaar

Die vryheid om te mag behoort

Geskryf deur Pieter Krige

Maori

Jare gelede, gaan ek saam met drie skoolvriende op ‘n tipiese standerd 9 vakansie. Ek, wat my meermale aan die kunstekant van die kulturele spektrum bevind het en my vriende meer aan die sportlike kant, het uiteraard verskillende belangstellings gehad. Aangesien ek, tiperend aan die kunste, in die minderheid was, en ons ‘n demokrasie-in-die-kleine nagestreef […]

06 Junie 2018 ~ 2 Kommentare

Die Orania Beweging: ’n organisasie sui generis

Geskryf deur Carel Boshoff

Carel Boshoff iv

Iemand wie se werk dit is om sulke goed te doen, sit onlangs oorkant my en vra: “Maar watse ding ís die Orania Beweging nou eintlik?” ’n Bedrieglik eenvoudige vraag, want ek kon eers met my derde poging om te antwoord regtig koers kry – en toe word dit ’n lang storie, want ek moes […]

01 Junie 2018 ~ 4 Kommentare

Die kassandrakompleks en ‘n volk se oorlewing

Geskryf deur Pieter Krige

cassandra_by_ochunk-d8f4mr9

Kassandra, vanuit die Griekse mitologie, was ‘n jong vrou wat as gevolg van haar vervloeking deur Apollos tot waansin gedryf is. Die verhaal is kortliks soos volg: Apollos het toenadering by haar gesoek en in sy poging het hy aan haar die gawe van profesie gebied. Sy het dit ontvang, sy toenadering geweier, en in […]

30 Mei 2018 ~ 6 Kommentare

Die Bittereinders se boodskap vir vandag

Geskryf deur Sebastiaan Biehl

Vredesmonument-vereeniging

Op 31 Mei 1902 het met die Vrede van Vereniging die Tweede Vryheidsoorlog oftewel Anglo-Boereoorlog geëindig. Die dag staan ook bekend as Bittereinderdag en word in Orania jaarliks herdenk met ʼn besoek aan Oranjerivier Konsentrasiekamp en ʼn eerbetoon aan die vroue en kinders wat gesterf het in die oorlog. Die naam Bittereinderdag kom daarvan dat […]

29 Mei 2018 ~ 8 Kommentare

‘n Volk en sy grond

Geskryf deur Jaco Kleynhans

Jaco K

Op 19 Junie 2007 het ’n beraad in Orania plaasgevind met die tema: “Die grondvraag: langtermynkeuse vir die Afrikaner.” ’n Sinvolle publikasie onder redakteurskap van Prof. Carel Boshoff het kort na die beraad verskyn met ’n voorwoord en die teks van al sewe toesprake wat op dié dag gelewer is. Prof. Boshoff lei die publikasie […]

17 Mei 2018 ~ 12 Kommentare

Emigrasie na Duitsland

Geskryf deur Hennie Conradie

Duitsland

In 2009 is ek ‘n pos aangebied by ‘n Duitse maatskappy naby die Bodensee – op die grens van Switserland, Oostenryk en Duitsland. Ek het gereken dat indien ek SA sou verlaat – dan na die land van ons herkoms – en het die Conradie stamvader nie uit Hessen, Duitsland gekom nie? Vol hoop en […]

14 Mei 2018 ~ 9 Kommentare

Arbeid adel – die vrug van selfwerksaamheid

Geskryf deur Ester Le Roux

Olyfoes

“Arbeidsetiek is die DNA van Orania” hoor ek ons Dorpsbestuurder se stem by ‘n vergadering waar ons die praktyk van selfwerksaamheid in Orania bespreek. Ek kyk by die venster uit. Hier op Orania gaan die dae verby – een mooier en meer vol poësie as die ander! Beleë en gekoester lê die omgewing soos ‘n […]