30 November 2017 ~ 9 Kommentare

Orania en verset

Geskryf deur Sebastiaan Biehl

Van Wyk Louw se bekende aanhaling uit “Lojale Verset” (1939) lui: “Opstand is net so noodsaaklik in ’n volk as getrouheid. Dit is nie eens gevaarlik dat ’n rebellie misluk nie; wat gevaarlik is, is dat ’n hele geslag sonder protes sal verbygaan.”

Verset was en is nog altyd teenwoordig in die Afrikaner se geskiedenis. Adam Tas se Vryburger-opstand teen ʼn onregverdige VOC – bewind was dalk die eerste voorbeeld daarvan. Later was die Slachtersnek-rebellie, wat ook as ʼn mylpaal van verset teen oordrewe en hardhandige owerheidsoptrede gesien kan word. Die Groot Trek was ook ʼn voorbeeld van verset deur middel van trek eerder as opstand. In die Boererepublieke was daar dikwels verset teen die regering deur verskeie faksies wat sterk gevoel het oor ʼn saak. Die verset het ongelukkig die Boererepublieke dikwels verlam, maar ook gekeer dat mag gekonsentreer raak. Die twee Vryheidsoorloë was weer voorbeelde van heldhaftige verset teen Britse manipulasie en oorheersing. Reg en vryheid het voorop gestaan. Skaars ʼn generasie na die einde van die Tweede Vryheidsoorlog was dit die 1914-rebellie teen die Brits-Suid-Afrikaanse inval in Duits-Suidwes-Afrika en teen Suid-Afrika se onderdanigheid aan Brittanje. Ook die taalstryd en die aksies van die vroeë Nasionaliste teen die Engelse oorheersing kan as verset gesien word.

Na 1948 het die tyd aangebreek waar die Afrikaners in beheer van die regering was en waar verset nie meer as nodig geag is nie. Meer nog, later, vanaf die 1960’ tot in die 1980’s, is verset aan verraad en ondermyning gelyk gestel. Dit is ook hoekom die politieke versetpoging van die HNP en later KP (en van linkse Afrikaanse enkelinge) so venynig beveg is. Verset het nou ʼn slegte naam gekry en is gelyk gestel aan die terrorisme van die swart bevrydingstryd. Verset teen die NP, al was dit vanaf behoudende Afrikaners, is gesien as iets wat die Afrikanervolk bedreig, selfs vernietig, en daarom is dit ook so meedoënloos beveg deur die polisie en NI.

Verset en rebellie is egter nie gelyk aan vernietiging en ondermyning nie. Verset is nie so seer ʼn fisiese daad nie as ʼn geestelike ingesteldheid. In diktatorskappe moet die vrye individue, nog meer as hy of sy deel is van ʼn onderdrukte groep, in verset wees teen die onderdrukker. Nie almal kan so ver gaan en fisies in opstand kom nie. Dit lei nie altyd tot die gewenste uitkoms nie en kan gevangenskap, aanranding en dood beteken. Verset kan egter uit vele vorms bestaan. Solank jou gees vry is en jy nie die propaganda van die onderdrukkers jou eie maak nie, is jy reeds in verset.

In ons tyd moet ons ‘n ingesteldheid hê van verset teen die heersende politieke korrektheid, die “transformasie-diktaat”, die verengelsing, die sekularisasie.

Die stigting van Orania was ʼn opperste daad van verset. Dit was en is alles wat teen die grein van die ANC-beheerde Suid-Afrika gaan: Afrikaans pleks van Engels; eie arbeid pleks van regstellende aksie; gemeenskapsekonomie pleks van swart ekonomiese bemagtiging en globalisering. Orania was en is egter verset in terme van die skep van ʼn alternatief, nie deur die afbreek van dit wat as bedreigend beleef word nie.

Dit onderskei die Afrikaner se manier van verset teenoor die swart nasionaliste se manier van verset. By laasgenoemde was en is die klem altyd op vernietiging: vernietig apartheid, rassisme, ongelykheid, bring Afrikaans, universiteite, klasgelde, standbeelde ensovoorts, tot ʼn val. Die logika dat, as jy nie hou van ʼn huis waarin jy woon, jy uittrek en vir jou eie een bou geld nie vir die swart nasionaliste nie. As jy nie hou van die huis nie, breek dit tot op die fondament af. Streng gesproke is dit wat swart opstandelinge pleeg, of hulle nou studente, vakbondlede of ontevrede plakkers is, ook geen verset nie, want hulle druk eintlik net die regering om nog vinniger en sonder in agneming van die reg hulle sosialistiese agenda uit te voer. Verset in ons tyd en veral in Suid-Afrika kan net behoudend wees.

Wat vir Afrikaners gevaarlik is, soos Van Wyk Louw sê, is as ons slaafs alles aanvaar wat met ons gebeur en die verbeelding verloor het dat ʼn ander lewe in vryheid moontlik is. Prof. Carel Boshoff was ʼn voorbeeld van iemand wat verantwoordelike verset gepleeg het. Hy het gewaag om teen die heersende orde, waarvan hy deel was, nee te sê toe hy sien dat dinge in ʼn rigting beweeg wat sal lei tot die uiteindelike prysgawe van die Afrikaner se beheer oor hulleself. Die verset het hom duur gekos: verlies aan inkomste en status, verwerping, verguising. Verset was egter nie net om nee te sê nie, maar om met ʼn beter alternatief vorendag te kom.

Orania is op talle terreine in verset, deur ʼn alternatief te skep wat wys dat die heersende ideologie nie onkeerbaar en alternatiefloos is nie. Daar is baie voorbeelde: die verset teen verengelsing is ʼn gemeenskap waar alles in Afrikaans gedoen word; die verset teen sekulêre staatskole is Christelike privaatskole; die verset teen misdaad is eie veiligheidstrukture en veral eie arbeid; die verset teen Afrikaner-armoede is eie maatskaplike strukture en eie arbeid; die verset teen demografiese verswelging is konsentrasie in ʼn yl bevolkte streek; die verset teen swak dienste is eie instellings wat dit voorsien en wat self gefinansieer word; die verset teen ‘n gesentraliseerde skyn-demokrasie is direkte, nie-politieke verkiesings en burgerlike deelname.

Deel/Stuur

9 Reaksies op “Orania en verset”

 1. Andre 30 November 2017 at 19:54 Permalink

  Hi Sebastiaan,

  Goed gestel en n onderwerp wat dikwels nie verstaan word nie.
  Interresante vlag samestelling wat die artikel ondersteun.

  Hou asseblief aan met jou goeie werk. Ek lees al jou artikels.

  Groete Andre

  • Sebastiaan Biehl 1 Desember 2017 at 08:27 Permalink

   Dankie vir die mooi woorde, Andre. Dit is motivering om aan te hou.

 2. Marieka Visage 1 Desember 2017 at 05:29 Permalink

  Baie dankie vir hierdie goed deurdagte artikel. Dit druk daardie dinge wat ‘n mens hier in jou agterkop weet, in woorde uit. The

  • Sebastiaan Biehl 1 Desember 2017 at 08:27 Permalink

   Dankie, dit word waardeer.

 3. Gert Janse van Rensburg 8 Desember 2017 at 14:29 Permalink

  Baie dankie Sebastiaan, met ‘n goeie rigtinggewende artikel. Ek het net gister Louis Bothma se Rebelspore gekoop. Ek moet dit nog lees om te sien of daar nie alternatiewe versetpogings gevolg kon word nie. wat dink van belastingweerhouding as verset teen staatkaping en korrupsie? .

 4. Gert Janse van Rensburg 8 Desember 2017 at 14:33 Permalink

  Baie dankie Sebastiaan, vir ‘n goeie rigtinggewende artikel. Ek het net gister Louis Bothma se Rebelspooor gekoop. Ek moet dit nog lees om te sien of daar nie alternatiewe versetpogings gevolg kon word nie. Terloops, wat dink jy van belastingweerhouding as verset teen staatkaping en korrupsie?

 5. Pieter van Niekerk 11 Desember 2017 at 08:58 Permalink

  Sebastiaan, ‘n goed beredeneerde artikel. Grootendeels stem ek saam met wat jy sê. Hier en daar plaas ek egter vraagtekens.

  Een vraagteken is ten opsigte jou siening dat die tweede Vryheidsoorlog ‘n voorbeeld van heldhaftige verset was.

  Was dit nie eerder ‘n uitstekende voorbeeld van dom verset, aangewakker deur slim manipulasie deur ‘n president wat sy eie korrupte belange bo die van sy landsburgers gestel het?

 6. Revoh Pienaar 12 Desember 2017 at 22:00 Permalink

  Verset is ‘n baie kragtige konsep. In ons stryd tot oorlewing behoort ons teen die tyd al tot ons sinne gekom het en onsself afgevra het: WAAROM HET AL HIERDIE EKSTREME DINGE OOR ONS GEKOM? WAAROM IS ONS SO OORGEGEE AAN ‘N OMVATTENDE GEWELDSPIRAAL, WAT, HOE LATER, HOE KWATER WORD!?
  Ongeag wat in die we^reld aan die gang is, wat buitendien besig is om deur lang en fyn beplande strategi-e gekonsentreer te raak in ‘N EEN-WE^RELD-REGERING, is daar ‘n Skrifwoord wat baie ontstel-lend is: EN NIE EEN VAN JOU SEUNS WAS INSTAAT OM JOU UIT DIE ELLEN-DIGE TOESTAND TE RED NIE!
  My vraag: Indien ons na Deut.28 en verder kyk waar daar o.a. ook na die laaste dae van hierdie 6de 1000 jaar op aarde verwys word, waarom word dit daar uitdruklik gestel dat die balhorige en veragtelike volk van die Allerhoogste juis dan tot aan die eindes van die aarde weg van Sy vurige aangesig deur Hom regverdiglik weggewerp sal wees? Verder, dat hulle daar regverdiglik aan allerhande verskriklike belewenisse en ellende blootgestel sal word, presies soos dit vandag hier anderkant die riviere van Kus is.
  Of weet ons nie dat dit aan Nicholaas van Rensburg ge-openbaar was dat ons die volk van die Allerhoogste is nie? (hy kon dit nie aan sy tydgenote bekendmaak nie anders sou hulle hom doodmaak! het hy self aan Boy Mussman, sy getroue vriend, verklaar). Ook was die tyd van die openbaring nog nie daar nie.
  Hy het verder genoem dat ons egter met ‘n skok gaan wakker-skrik, dat ons ons hopelose toestand (uiteindelik) gaan insien; dan gaan ons ons taal suiwer van alle onterende elemente; dan sal ons in staat wees om ‘n suiwer diens na Bo te verrig en ‘n Elohim-vresende regering ontvang om ons in die hartslae van die Allerhoogste tot sy welbehae a.g.v. ons eenheid met Sy Messi-JaHH te lei, tot in ewigheid.
  Sebastiaan, miskien is dit die verset waartoe ons moet toetree, nl. om die Skrifte te begin ondersoek en te ontdek in hoe ‘n mate ons gruwelooslik van ons ewige Vader weggedwaal het. Die tyd vir die Vader om Sy ewige verbond met Abraham, Jitzak en Ja’acob in werking te stel, tree elke dag nou nader. Mag ons nie onverhoeds gevang word nie, maar betyds tot ons ewige Skepper met geween en gebroke harte terugkeer terwyl ons ons beroep op die allesomvattende soenverdien-ste wat Sy ewige Seun op Golgota vir ons volbring het.
  Daarom gaan my hart uit tot my volk wat verblind en bedwelm die aanslae van die bose een, Satani-El, teenstander van Elohim (= die Twee-Voudige Magtige van waarheid en lig) moet verduur totdat hulle hul tot die Waaragtige gaan bekeer.
  Re^vo^h (= ‘n Noord-Italiaanse werkwoord wat ‘EK KOM! beteken) Pienaar.

 7. Pieter van Niekerk 16 Desember 2017 at 10:54 Permalink

  Vriend Revoh

  “…Of weet ons nie dat dit aan Nicholaas van Rensburg ge-openbaar was dat ons die volk van die Allerhoogste is nie?……”

  Voorwaar ‘n Interessante siening. Ek vind dit ook besonder interessant dat Siener glo vermoor sou word as hy dit aan sy tydgenote sou openbaar het. Sjoe, met sulke uitsprake is Siener is selfs meer omstrede as Nostridamus!!

  Ek respekteer jou siening en respekteer veral die moed van jou oortuiging om jou siening met ander te deel. Ek glo egter glad nie dat die Afrikaner (of hoe volk ook al gedefinieer word) die uitverkore volk van God is nie. Ek sal jou sê hoekom nie. Die Bybel praat van die Jode as God se Uitverkore Volk en alhoewel hulle tans nog in onguns is weens hulle hardnekkige weiering om Jesus as messias te erken, sal hulle weer in daardie ere posisie herstel word volgens die Bybel.

  Tensy jy dus ‘n Jood is, staan jy dus maar saam met die res van ons sondaars in die ry om deur genade gered te word. Maar moenie dit as negatief ervaar nie. Inderwaarheid is belydende Christene beter daaraan toe as die Jode tot aan die einde van die kerkdispensasie wanneer God vir Israel kom herstel. Wie weet, dalk is daar al reeds voortekens van hierdie herstel, byvoorbeeld Trump se erkenning van Jerusalem as Israel se hoofstad.

  Ten slotte moet ek ruiterlik erken dat ek nie weet wat Siener alles kwytgeraak het nie. Ek stel ook nie regtig belang in sy uitsprake nie, want alle openbaringe wat God wou maak, is reeds in die Bybel uiteengesit. Dit is vir my genoeg. Openbaring 22:18-19 maan teen byvoegings en weglatings en die gevolge daarvan.

  Groete


Lewer Kommentaar

*