Welkom!

Orania Blog Die blog is ‘n plek waar ons artikels plaas wat met Orania en die gedagte van selfbeskikking verband hou. Die skrywers bestaan uit `n breë spektrum wat binne en buite Orania woonagtig is. Dit is ook ‘n kuierplek waar ons lekker saam kan gesels oor dit waarmee Orania besig is. Neem gerus deel deur kommentaar op plasings te lewer. Skrywers se menings weerspieël nie noodwendig die van Orania nie.

24 Julie 2018 ~ 15 Kommentare

Keuse vir die Afrikaner

Geskryf deur Johann Dannhauser

admin-ajax.php

Vergun my die volgende kommentaar puntsgewys op die artikel Skotland en ‘n Afrikaner “vrystad” deur Flip Buys: Soewereiniteit is nie deelbaar nie. Soewereiniteit in die volkereg beteken staatkundige / politieke onafhanklikheid. Binne erkende landsgrense kan daar net een soewereiniteit wees, gesetel in die verkose sentrale regering. So bv., hoewel die Amerikaanse deelstaat Kalifornië die sewende […]

11 Julie 2018 ~ 8 Kommentare

Skotland en ’n Afrikaner “vrystad”

Geskryf deur Flip Buys

Skotland en ’n Afrikaner “vrystad”

Die omstandighede in die land laat almal soek na oplossings. Flip Buys skryf ’n fiktiewe toekomsverhaal oor Skotland, waar hy die omstandighede skets waarin selfbeskikking noodsaaklik kan word. Hy verduidelik ook die verskil tussen die reg op selfbeskikking teenoor die moeilike toepassing daarvan in Suid-Afrika. Dit is 15 Julie 2020, en Brittanje is al vir […]

04 Julie 2018 ~ 9 Kommentare

Die mediese dilemma

Geskryf deur Sebastiaan Biehl

medies

In Suid-Afrika, so wil dit voorkom, het jy twee keuses as jy ernstig siek is: of jy gaan dood in ʼn staatshospitaal, of jy gaan bankrot in ʼn privaathospitaal. Ons sit met ʼn tweeklasse-medies: swak, basiese maar gratis gesondheidsorg deur die staat, wat beter is as niks nie maar wat gerig is op die behoeftes […]

02 Julie 2018 ~ 0 Kommentaar

Kulturele kruisbestuiwing en die tannie met die pienk rok

Geskryf deur Pieter Krige

bridesmaids

Daar is waarskynlik min geleenthede wat só duidelik ‘n groepering se kulturele goedere uitbeeld soos ‘n huweliksbevestiging. Tydens so ‘n geleentheid vind mens ‘n konglomeraat van die deursnee van ‘n groepering se eksponente. Eerstens is daar die sterk religieuse en kultiese element wat die seremoniële aard van die geleentheid bepaal en dit gee aan die […]

28 Junie 2018 ~ 2 Kommentare

The Amish: A remarkable and admirable people

Geskryf deur Nigel Naylor

Amish

A few overseas commentators have said that some Afrikaners and Orania are a bit like the Amish. Everybody has heard about the Amish, who are known for their horse-and-buggy way of life. Those strange people in America who have many wives? (Wrong: This is such a common misconception. People get this confused with the Mormons.) […]

25 Junie 2018 ~ 3 Kommentare

Uit ‘n ekonomiese hoek: strategieë om in ‘n mislukte staat te oorleef, met verwysing na Orania.

Geskryf deur Ester Le Roux

Afrisake

Ek woon onlangs ‘n konferensie van AfriSake in Pretoria by. Dit word deur sowat 300 sakelui, sakekamerverteenwoordigers, regslui en belanghebbendes bygewoon. Ek gee my oor aan die akoestiese weelde van die Atterburyteater en die voorvreugde van die vooruitsig om na voorste plaaslike en internasionale kenners te luister oor die insentief van ‘n gunstige sakeomgewing vir […]

18 Junie 2018 ~ 2 Kommentare

Die ontknoping van ‘n komplekse knoop

Geskryf deur Pieter Krige

Gordian

Die kompleksiteit van die grondkwessie, as die kulminasie van die bykans vier eeue van buurmanskap van verskeie volkere aan die Suidpunt van ons geliefde kontinent Afrika, is vir alle praktiese doeleindes die onontknoopbare knoop. Hierdie knoop was deurlopend, onder veelvuldige benaminge dit wat, deur die geskiedenis van hierdie land die spreekwoordelike ossewa aan die Pretoriaanse […]

15 Junie 2018 ~ 1 Kommentaar

Die skulpe op die strand

Geskryf deur Sebastiaan Biehl

Kauri mossel

Verbeel jou jy stap op ʼn breë en lang sandstrand met miljarde sandkorreltjies en jy soek skulpe. So nou en dan, elke 5 of 10 treë, sien jy een en jy is verheug, jy kyk daarna en tel dit op, maar jy vat dit nie saam nie. Jy soek ʼn spesifieke en skaars skulp, die […]

13 Junie 2018 ~ 0 Kommentaar

Wat is die waarde van skakeling?

Geskryf deur Sebastiaan Biehl

diplomacy

Skakeling is een van die belangrikste doelwitte van die Orania Beweging. Tong in die kies is Orania Beweging (onder andere) Orania se Departement van Buitelandse Sake en is ons skakeling ons diplomasie. Die waarde van skakeling word dikwels onderskat en afgemaak. “Daar moet minder gepraat en meer gedoen word” hoor ʼn mens dikwels. Dit is […]

11 Junie 2018 ~ 1 Kommentaar

Die vryheid om te mag behoort

Geskryf deur Pieter Krige

Maori

Jare gelede, gaan ek saam met drie skoolvriende op ‘n tipiese standerd 9 vakansie. Ek, wat my meermale aan die kunstekant van die kulturele spektrum bevind het en my vriende meer aan die sportlike kant, het uiteraard verskillende belangstellings gehad. Aangesien ek, tiperend aan die kunste, in die minderheid was, en ons ‘n demokrasie-in-die-kleine nagestreef […]